Ders Kitapları

"Rekabet Politikası" Faslı Neden Müzakereye Açılamıyor?
İndirim

"Rekabet Politikası" Faslı Neden Müzakereye Açılamıyor?

Dilek Cengiz

*AB’de Rekabet Politikaları ve Rekabet Hukuku Düzenlemeleri *T.C.’de Rekabet Politikaları ve Rekabe..

30,81TL 39,50TL Vergiler Hariç: 30,81TL
1000 Soruda Uzlaştırma
İndirim

1000 Soruda Uzlaştırma

Bulut Çetin,Sinan İlhan

Değerli Uzlaştırmacı Adayları, Adalet Bakanlığınca 05 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlan..

25,28TL 36,11TL Vergiler Hariç: 25,28TL
1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları
İndirim

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları

Abdullah Dinçkol

Kitabın basım aşamasında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve henüz sona ermeyen referandum sü..

49,50TL 55,00TL Vergiler Hariç: 49,50TL
1982 Anayasasının Analizi
İndirim

1982 Anayasasının Analizi

Fazıl Hüsnü Erdem

Lisans ve lisansüstü öğrenimini yapan hukuk ve siyaset bilimi öğrencileri ile siyasetçilere, insan h..

18,40TL 23,00TL Vergiler Hariç: 18,40TL
1982 Anayasası’nın Yapım Süreci
İndirim

1982 Anayasası’nın Yapım Süreci

Şule Özsoy

Yapıldığından bu yana değişik sebeplerle tartışılmaya devam edilmiş olan 1982 Anayasası halen gündem..

11,81TL 13,89TL Vergiler Hariç: 11,81TL
2018 İdari Yargı Mevzuatı
İndirim

2018 İdari Yargı Mevzuatı

Kolektif

Danıştay KanunuDanıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü KararıBölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahk..

9,00TL 12,50TL Vergiler Hariç: 9,00TL
2018 Sorulu - Cevaplı Borçlar Hukuku Özel Hükümler Sözleşmeler
İndirim

2018 Sorulu - Cevaplı Borçlar Hukuku Özel Hükümler Sözleşmeler

İbrahim Kaplan

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 207 ile 647 maddeleri arasında “Özel Borç İlişkileri” başlıklı ik..

21,75TL 25,00TL Vergiler Hariç: 21,75TL
2018 Sorulu - Cevaplı Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri
İndirim

2018 Sorulu - Cevaplı Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri

İbrahim Kaplan

Türk Borçlar Kanununun 1 ila 206 maddeleri arasında yer alan Borçlar Hukukunun "Genel Hükümleri" öze..

17,40TL 20,00TL Vergiler Hariç: 17,40TL
2020 PRIMUS Anayasa Hukuku Tamamı Çözümlü Soru Bankası
İndirim

2020 PRIMUS Anayasa Hukuku Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Özgür Kaya,Yakup Özkaya

Değerli Adaylar, Yalnız konu çalışarak hedeflediğiniz başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Değişen me..

80,10TL 89,00TL Vergiler Hariç: 80,10TL

3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine Etkiler

Nizamettin Aydın

- Anayasa, Anayasa Yapma ve Değiştirebilme İktidarlarının Tanım ve Özellikleri - Temel Hak ve Hürriy..

23,50TL Vergiler Hariç: 23,50TL
3091 Sayılı Yasa Uyarınca Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi
İndirim

3091 Sayılı Yasa Uyarınca Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi

Hüseyin Bilgin

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Müdahale veTecavüzlerin İdari Yoldan Korunması İdari Yoldan Korun..

90,20TL 110,00TL Vergiler Hariç: 90,20TL
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
İndirim

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

Süleyman Sapanoğlu

3402 sayılı Kadastro Kanunu isimli kitabımızın önceki baskılarını ve dağıtımını gerçekleştiren Adale..

162,36TL 198,00TL Vergiler Hariç: 162,36TL
4857 Sayılı İş Kanunu
İndirim

4857 Sayılı İş Kanunu

Savaş Taşkent

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 1475..

33,15TL 42,50TL Vergiler Hariç: 33,15TL
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı
İndirim

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı

Müşerref Yakışık

Genel Olarak Zamanaşımı (Borçlar Kanunu Tasarısıyla Karşılaştırlamı)Zamanaşımı ve IslahKıdem Tazmina..

30,81TL 39,50TL Vergiler Hariç: 30,81TL
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İndirim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Erdoğan Dedeoğlu

Kamu mali yönetim sistemimiz ve mali mevzuatımız, Tanzimat dönemini izleyen yıllarda Kıta Avrupasınd..

77,90TL 95,00TL Vergiler Hariç: 77,90TL
5237 Sayılı TCK da Yer Alıp Uygulamada En Çok Karşılaşılan Suçlar
İndirim

5237 Sayılı TCK da Yer Alıp Uygulamada En Çok Karşılaşılan Suçlar

Halil Polat

Elinizdeki bu kitap, Haziran 2008 tarihinde ilk baskısı çıkan -Teori ve Uygulamada Cumhuriyet Savcıs..

61,50TL 75,00TL Vergiler Hariç: 61,50TL
5237 Sayılı TCK'da Özel ve Genel Hükümler Açısından Ağır Ceza Davaları
İndirim

5237 Sayılı TCK'da Özel ve Genel Hükümler Açısından Ağır Ceza Davaları

Ali Parlar,Muzaffer Hatipoğlu

5237 sayılı TCKnun Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suç tipleri bakımından getirdiği yenil..

110,70TL 135,00TL Vergiler Hariç: 110,70TL
5237 Sayılı TCK’da İmar Kirliliğine Neden Olma
İndirim

5237 Sayılı TCK’da İmar Kirliliğine Neden Olma

Necati Meran

İmardan Sorumlu Kişilerin Görevi Kötüye Kullanmaları Mühür Bozma ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullan..

39,36TL 48,00TL Vergiler Hariç: 39,36TL
5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hükümler Açısından Sulh Ceza Davaları
İndirim

5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hükümler Açısından Sulh Ceza Davaları

Ali Parlar,Muzaffer Hatipoğlu

5237 sayılı TCKnun Sulh Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suç tipleri bakımından getirdiği yenil..

110,70TL 135,00TL Vergiler Hariç: 110,70TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Müsadere
İndirim

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Müsadere

Doğan Gedik

Hakim-savcı adayı olduğum dönemde yüksek lisans tez konusu olarak seçmemle birlikte hayatıma giren m..

47,56TL 58,00TL Vergiler Hariç: 47,56TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları
İndirim

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları

Ramazan Doğan

Türk Ceza Hukukunda bilişim suçları, üzerinde çok tartışmaların yapıldığı alanlardan biridir. Bu tar..

46,74TL 57,00TL Vergiler Hariç: 46,74TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
İndirim

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Serap Keskin Kiziroğlu

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza..

24,60TL 30,00TL Vergiler Hariç: 24,60TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Olası Kast Bilinçli Taksir ve Taksirle İşlenen Suçlar
İndirim

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Olası Kast Bilinçli Taksir ve Taksirle İşlenen Suçlar

Nuri Düzgün,Şerafettin Elmacı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1 Haziran 2005 tarihinde yürür..

31,16TL 38,00TL Vergiler Hariç: 31,16TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu
İndirim

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu

Sevi Bakım

İnsan onurunu ihlal etmeye yönelik işkence ve benzeri kötü muamelelerin ulusal ve uluslar arası huku..

30,81TL 39,50TL Vergiler Hariç: 30,81TL
5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 1
İndirim

5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 1

Sedat Bakıcı

Malvarlığına karşı işlenen suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 765 sayılı Ceza Yasasından farkl..

62,32TL 76,00TL Vergiler Hariç: 62,32TL
5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 3
İndirim

5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 3

Sedat Bakıcı

Madde 76 - Soykırım Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar Madde 78- Örgüt Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı Ma..

65,60TL 80,00TL Vergiler Hariç: 65,60TL
5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 4
İndirim

5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 4

Sedat Bakıcı

Madde 85-Taksirle Öldürme Madde 86-Kasten Yaralama Madde 87- Neticesi Sebebeiyle Ağırlaşmış Yaralama..

69,70TL 85,00TL Vergiler Hariç: 69,70TL
5651 Sayılı Kanun ve Bilgi Güvenliği İlişkisi
İndirim

5651 Sayılı Kanun ve Bilgi Güvenliği İlişkisi

Mehmet Salih Gök

Erişim engellemeleri aşmak amacıyla sıklıkla kullanılan yöntem ve teknikler ciddi bilgi güvenliği ri..

15,74TL 18,52TL Vergiler Hariç: 15,74TL
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a İlişkin Yargıtay Kararları
İndirim

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a İlişkin Yargıtay Kararları

Nuray Ekşi

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun (MÖHUK), 12 aralık 2007 tarihind..

35,42TL 41,67TL Vergiler Hariç: 35,42TL
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk
İndirim

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

Ece Baş

Günümüzde kusursuz sorumluluk hallerinin her geçen gün daha çok önem kazandığı ve kusursuz sorumlulu..

23,62TL 27,78TL Vergiler Hariç: 23,62TL
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma Kavramı
İndirim

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma Kavramı

Seda İrem Çakırca

Liberal düşünce ve iktisadi iz düşümlerinin damgasını vurduğu günümüz sözleşme ilişkilerinde, tarafl..

47,23TL 55,56TL Vergiler Hariç: 47,23TL
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kefalet Sözleşmesinin Şekli
İndirim

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kefalet Sözleşmesinin Şekli

Ş. Deren Gündüz

Çalışmanın konusunu oluşturan "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kefaletin Şekli" dört bölümde ince..

25,58TL 30,09TL Vergiler Hariç: 25,58TL
Gösterilen: 1 ile 32 arası, toplam: 1383 (44 Sayfa)